Tuyển THƠ Minh Đức Hoài Trinh

Trung Tâm Minh Đức Hoài Trinh trân trọng thông báo

Tuyển tập “Thơ” của MĐHT đã ra tái xuất bản gồm toàn bộ các bài thơ xưa nay của MĐHT đã in (Lang Thang 1960, Thư Sinh 1961, Mơ 1965, Bài Thơ Cho Ai 1974, Chiếm Lại Quê Hương 1976, MĐHT Toàn Tập 1993)

Thay mặt Trung Tâm Minh Đức Hoài Trinh xin chân thành cám ơn ban biên tập cho tuyển thơ này gồm:
Vanessa Hong-Van Nguyên
Dr. Trần Thị Kim Nguyệt.
Phạm Đạt
Nguyễn Huy Quang
Diệu Hạnh Giao Trinh.
Phan Anh Dũng

Trân trọng,
Đại diện ĐHT Foundation
Phạm Đạt
Nguyễn Huy Quang

_________________________
Ban biên tập trung tâm MĐHT: Phạm Lưu Đạt, Vanessa Hồn Vân Nguyễn, Nguyễn Ái Liên, Trần Lanney, Huỳnh Dan, Nguyễn Alice, Nguyễn Phương Thảo, Bùi Kim Nga, Phan Anh Dũng, Bs. Cao Xuân Thanh Ngọc, Bs. Trần Thị Kim Nguyệt, Bs. Phạm Thỵ Dung, Thủy Tiên, Diệu Hạnh Giao Trinh

Mua sách ở Amazon, nhấn nút hàng chữ xanx hay hình dưới đây:
Poems by Minh Duc Hoai Trinh (Vietnamese Edition)

 

 

 

_______________________________

 

CheapFlightNow's Exclusive Roundtrip Flights Sale. Book now and get up to $15 Off* with coupon code CFNAIR15.
Cheap Flights Airfare Deals! Get Up To $15 Off* with Coupon Code
Beach Hotel Deal! Save $50 with Coupon Code HWIZ50*

Best Hotel Deals - Save up to 75% Off* on Hotels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĐHT Foundation