CẢM TẠ

CẢM TẠ
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:
thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần,
các cá nhân và đoàn thể cùng chí hướng,
văn, thi hữu và các văn, thi đoàn,
các cơ quan truyền thông
cùng toàn thể quý vị
đã thông báo, chia buồn, thăm viếng, đặt vòng hoa, tưởng nhớ, tụng niệm
và đưa tiễn người thân yêu của chúng tôi là
Nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH
Khuê danh VÕ THỊ HOÀI TRINH
Pháp danh CHÚC PHI
Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1930 tại Huế, Việt Nam
đã thuận thế vô thường, xả báo nghiệp thân, vãng sanh Tịnh Độ
vào ngày 9 tháng Sáu năm 2017
(Nhằm ngày 15 tháng 5 Âm lịch năm Đinh Dậu)
Hưởng thọ 87 tuổi.
Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những thiếu sót, kính xin quý vị niệm tình tha thứ.
TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ

CheapFlightNow's Exclusive Roundtrip Flights Sale. Book now and get up to $15 Off* with coupon code CFNAIR15.
Cheap Flights Airfare Deals! Get Up To $15 Off* with Coupon Code
Beach Hotel Deal! Save $50 with Coupon Code HWIZ50*

Best Hotel Deals - Save up to 75% Off* on Hotels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẢM TẠ

Advertisements