Tháng 4 có gì lạ?

Hai tác phẩm ” Ngoại Tình” của nhà văn Nguyễn Quang và tái bản tác phẩm “Trà Thất” của nhà văn Minh Đức Hoài Trinh sẽ hoàn thành và đến tay độc giả ái mộ gần xa vào trung tuần tháng 4 năm 2016

Mọi liên lạc xin gọi về: Phạm Lưu Đạt 760-261-0918

NGOAI TINH SAMPLE

TRA THAT COVER 224

Advertisements