Nhớ Mẹ – phổ nhạc Võ Tá Hân

Thơ Minh Đức Hoài Trinh

Phổ nhạc: Võ Tá Hân

Trình bày: Bảo Yến

Advertisements