Giới thiệu sách Lê Văn Khoa “Một người Việt Nam”

Chương trình sẽ được tổ chức ngày 19 tháng 9 năm 2015

Tiếp Tân: 11:00 – 11:30
Chương trình: 11:30 sáng – 12:30 trưa
– MC giới thiệu chương trình
– Diễn gỉa #1: Nhà Văn Phạm Phú Minh
Chủ đề: Lê Văn Khoa, Một Người Việt Nam

– Diễn gỉa #2: Nhà Văn Trịnh Y Thư
Chủ đề: Lê Văn Khoa và Âm nhạc

– MC giới thiệu Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa: Đôi lời tâm tình với thính gỉa và thân hữu.

– Trả lời và chia sẻ kinh nghiệm cuộc đời qua 60 năm âm nhạc nghệ thuật và ước vọng tương lai.

– Phần Âm nhạc: Với sự trình bày của:
– Ca sĩ Ngọc Hà
– Ca sĩ Vương Lan

– Chụp hình và ký tên sách lưu niệm với Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa
Tiệc trưa: 12:30PM đến 1:30PM (Mỗi phần ăn: $15.00)

Sách được bán:
$50.00 cho bìa thường
$70.00 cho bìa cứng
Bảo trợ: $100.00 sẽ được tặng sách Bìa cứng và tiệc trưa
Bảo trợ: $200.00 sẽ được tặng sách Bìa cứng, tiệc trưa và 1 bộ CD nhạc Lê Văn Khoa.

Địa điểm: Saigon 9 Restaurant
12801 Harbor Blvd Garden Grove CA 92840 (714) 590-0188)

Liên lạc:
– TRẦN VIỆT HẢI (818) 451-5157
– TRẦN MẠNH CHI (310) 628-7499
– LƯU ANH TUẤN (619) 203-9118
– LÝ TÒNG TÔN (661) 733-1602

Nhân Ảnh Tân Văn Trân Trọng Kính Mời.

ra mat sach lvk

Advertisements