Văn nghiệp và cuộc đời – tủ sách Minh Đức Hoài Trinh

her life bìa trước small

her life small

img045

Khổ sách 11″ x 11″

Bìa cứng

Tác giả: Nguyễn Quang

Đại diện phân phối: Phạm Lưu Đạt

Giá bán: $75.00 bao gồm cước phí ( ngoài USA thêm $12.00)

Liên lạc về  Phạm Lưu Đạt email  datdicho@gmail.com

Advertisements